Waterdata
  Inleiding
  Waterkwantiteit
    - Kaarten actuele toestand
    - Grafieken
    - Meetdata via kaart
    - Meetdata via lijst
  Waterkwaliteit
    - Kaart
    - Meetpunten lijst
  Zwemwater
    - Kaart
  Externe sites
  Proclaimer


Waterafvoer

In de zomer verdampt er veel water waardoor de afvoeren van de beken en riviertjes kleiner wordt of zelf stopt. Als het hard heeft geregend neemt de afvoer in de beken en riviertjes juist toe. In deze kaart is te zien hoe groot de waterafvoer momenteel is.Legenda:


Bron: uurgemiddelde afvoeren (m3/s) & daggemiddelde inlaatdebieten (m3/s) gemeten door waterschap Rijn en IJssel
Actualiteit: De meest actuele waarde wordt getoond. Meetwaarden ouder dan 6 uur worden niet getoond.