Waterdata
  Inleiding
  Waterkwantiteit
    - Kaarten actuele toestand
    - Grafieken
    - Meetdata via kaart
    - Meetdata via lijst
  Waterkwaliteit
    - Kaart
    - Meetpunten lijst
  Zwemwater
    - Kaart
  Externe sites
  Proclaimer


Gemalen & Rivier

Bij hoogwater op de IJssel en Pannerdens kanaal kan het water van sommige watergangen niet meer vrij afstromen naar de rivier. Gemalen pompen het water dan weg. In deze kaart is te zien welke gemalen in werking zijn en welke niet. Naarmate de waterstanden op de grote rivieren stijgen zullen steeds meer gemalen aanslaan.


Legenda:


Bron: uurgemiddelde waterstanden (m+NAP) gemeten door waterschap Rijn en IJssel
Actualiteit: De meest actuele waarde wordt getoond. Meetwaarden ouder dan 6 uur worden niet getoond.

Waterstandsverloop Rijn bij Lobith

Deze grafiek de gemeten en verwachtte waterstanden van de Rijn bij Lobith weer.Bron: Rijkswaterstaat.