Waterdata
  Inleiding
  Waterkwantiteit
    - Kaarten actuele toestand
    - Grafieken
    - Meetdata via kaart
    - Meetdata via lijst
  Waterkwaliteit
    - Kaart
    - Meetpunten lijst
  Zwemwater
    - Kaart
  Externe sites
  Proclaimer


Waterstanden

Wanneer het hard geregend heeft stijgen de waterstanden en wanneer het langere tijd droog zakken de waterstanden. In deze kaart is te zien waar de waterstanden relatief hoog of laag staan.


Legenda:


Bron: uurgemiddelde waterstanden (m+NAP) gemeten door waterschap Rijn en IJssel
Actualiteit: De meest actuele waarde wordt getoond. Meetwaarden ouder dan 6 uur worden niet getoond.