Waterdata
  Inleiding
  Waterkwantiteit
    - Kaarten actuele toestand
    - Grafieken
    - Meetdata via kaart
    - Meetdata via lijst
  Waterkwaliteit
    - Kaart
    - Meetpunten lijst
  Zwemwater
    - Kaart
  Externe sites
  Proclaimer


Meetpunt Stadswater het Elbrink Borculo


Code: BCL06
Start: 14-04-2016
Laatste: 13-09-2016
Aantal: 6

Gemeten stofpakketten: