Waterdata
  Inleiding
  Waterkwantiteit
    - Kaarten actuele toestand
    - Grafieken
    - Meetdata via kaart
    - Meetdata via lijst
  Waterkwaliteit
    - Kaart
    - Meetpunten lijst
  Zwemwater
    - Kaart
  Externe sites
  Proclaimer


Meetpunt Stadswater Vreesweg Winterswijk


Code: WTW17
Start: 21-04-2015
Laatste: 24-07-2018
Aantal: 27

Gemeten stofpakketten: