Waterdata
  Inleiding
  Waterkwantiteit
    - Kaarten actuele toestand
    - Grafieken
    - Meetdata via kaart
    - Meetdata via lijst
  Waterkwaliteit
    - Kaart
    - Meetpunten lijst
  Zwemwater
    - Kaart
  Externe sites
  Proclaimer


Meetpunt Stadswater Marga Klompestraat Winterswijk


Code: WTW18
Start: 20-05-2016
Laatste: 24-07-2018
Aantal: 20

Gemeten stofpakketten: