Waterdata
  Inleiding
  Waterkwantiteit
    - Kaarten actuele toestand
    - Grafieken
    - Meetdata via kaart
    - Meetdata via lijst
  Waterkwaliteit
    - Kaart
    - Meetpunten lijst
  Zwemwater
    - Kaart
  Externe sites
  Proclaimer


Meetpunt Stadswater Adolf van Nieuwenaarlaan Arnhem


Code: AHM48
Start: 08-08-2013
Laatste: 08-09-2015
Aantal: 26

Gemeten stofpakketten: