Waterdata
  Inleiding
  Waterkwantiteit
    - Dashboard Weer en Water
    - Grafieken
    - Meetdata via kaart
    - Meetdata via lijst
  Waterkwaliteit
    - Kaart
    - Meetpunten lijst
  Zwemwater
    - Kaart
  Externe sites
  Proclaimer


Meetpunt Stadswater Laan van Presikhaaf Arnhem (Honigkamp)


Code: AHM50
Start: 03-08-2015
Laatste: 25-08-2015
Aantal: 4

Gemeten stofpakketten: