Waterdata
  Inleiding
  Waterkwantiteit
    - Kaarten actuele toestand
    - Grafieken
    - Meetdata via kaart
    - Meetdata via lijst
  Waterkwaliteit
    - Kaart
    - Meetpunten lijst
  Zwemwater
    - Kaart
  Externe sites
  Proclaimer


Meetpunt Stadswater Horsterpark Duiven


Code: DVN13
Start: 30-07-2014
Laatste: 29-04-2019
Aantal: 11

Gemeten stofpakketten: