Waterdata
  Inleiding
  Waterkwantiteit
    - Kaarten actuele toestand
    - Grafieken
    - Meetdata via kaart
    - Meetdata via lijst
  Waterkwaliteit
    - Kaart
    - Meetpunten lijst
  Zwemwater
    - Kaart
  Externe sites
  Proclaimer


Meetpunt Spoorsloot Spildijkswatergang Bathmen


Code: WSL09
Start: 19-04-2016
Laatste: 22-06-2016
Aantal: 3

Gemeten stofpakketten: