Waterdata
  Inleiding
  Waterkwantiteit
    - Kaarten actuele toestand
    - Grafieken
    - Meetdata via kaart
    - Meetdata via lijst
  Waterkwaliteit
    - Kaart
    - Meetpunten lijst
  Zwemwater
    - Kaart
  Externe sites
  Proclaimer


Meetpunt Oude IJssel Nieuwe Sluisweg Gaanderen stuw De Pol


Code: OIJ11
Start: 14-01-1964
Laatste: 07-11-2018
Aantal: 634

Gemeten stofpakketten: