Waterdata
  Inleiding
  Waterkwantiteit
    - Kaarten actuele toestand
    - Grafieken
    - Meetdata via kaart
    - Meetdata via lijst
  Waterkwaliteit
    - Kaart
    - Meetpunten lijst
  Zwemwater
    - Kaart
  Externe sites
  Proclaimer


Meetpunt Berkel Stadswater Zutphen, IJsselkade


Code: ZPN03
Start: 16-01-1964
Laatste: 01-09-2015
Aantal: 118

Gemeten stofpakketten: