Waterdata
  Inleiding
  Waterkwantiteit
    - Kaarten actuele toestand
    - Grafieken
    - Meetdata via kaart
    - Meetdata via lijst
  Waterkwaliteit
    - Kaart
    - Meetpunten lijst
  Zwemwater
    - Kaart
  Externe sites
  Proclaimer


Meetpunt Veengoot, brug Halsedijk Marienvelde


Code: VEG01
Start: 23-01-1964
Laatste: 22-10-2012
Aantal: 133

Gemeten stofpakketten: