Waterdata
  Inleiding
  Waterkwantiteit
    - Kaarten actuele toestand
    - Grafieken
    - Meetdata via kaart
    - Meetdata via lijst
  Waterkwaliteit
    - Kaart
    - Meetpunten lijst
  Zwemwater
    - Kaart
  Externe sites
  Proclaimer


Meetpunt Veengoot Oude Zelhemseweg Ruurlo


Code: VEG12
Start: 23-01-1964
Laatste: 16-07-2018
Aantal: 402

Gemeten stofpakketten: