Waterdata
  Inleiding
  Waterkwantiteit
    - Dashboard Weer en Water
    - Grafieken
    - Meetdata via kaart
    - Meetdata via lijst
  Waterkwaliteit
    - Kaart
    - Meetpunten lijst
  Zwemwater
    - Kaart
  Externe sites
  Proclaimer


Meetpunt Oosterwijkse Vloed Kloosterlaak Winkelweg Hengelo


Code: OWV00
Start: 23-01-1964
Laatste: 22-11-2011
Aantal: 86

Gemeten stofpakketten: