Waterdata
  Inleiding
  Waterkwantiteit
    - Kaarten actuele toestand
    - Grafieken
    - Meetdata via kaart
    - Meetdata via lijst
  Waterkwaliteit
    - Kaart
    - Meetpunten lijst
  Zwemwater
    - Kaart
  Externe sites
  Proclaimer


Meetpunt Oude IJssel, Gaswalbrug-Doetinchem


Code: OIJ01
Start: 13-02-1964
Laatste: 05-09-2018
Aantal: 521

Gemeten stofpakketten: