Waterdata
  Inleiding
  Waterkwantiteit
    - Kaarten actuele toestand
    - Grafieken
    - Meetdata via kaart
    - Meetdata via lijst
  Waterkwaliteit
    - Kaart
    - Meetpunten lijst
  Zwemwater
    - Kaart
  Externe sites
  Proclaimer


Meetpunt Oude IJssel Barend Ubbinkweg Doesburg sluis


Code: OIJ03
Start: 13-02-1964
Laatste: 31-10-2018
Aantal: 757

Gemeten stofpakketten: