Waterdata
  Inleiding
  Waterkwantiteit
    - Kaarten actuele toestand
    - Grafieken
    - Meetdata via kaart
    - Meetdata via lijst
  Waterkwaliteit
    - Kaart
    - Meetpunten lijst
  Zwemwater
    - Kaart
  Externe sites
  Proclaimer


Meetpunt Oude Rijn Berghoofdseveerweg Pannerden


Code: ODR01
Start: 15-06-1964
Laatste: 30-04-2019
Aantal: 546

Gemeten stofpakketten: