Waterdata
  Inleiding
  Waterkwantiteit
    - Kaarten actuele toestand
    - Grafieken
    - Meetdata via kaart
    - Meetdata via lijst
  Waterkwaliteit
    - Kaart
    - Meetpunten lijst
  Zwemwater
    - Kaart
  Externe sites
  Proclaimer


Meetpunt Vierakkerselaak Zutph.wg Vorden RO 15


Code: VAL02
Start: 26-01-1965
Laatste: 18-11-2013
Aantal: 46

Gemeten stofpakketten: