Waterdata
  Inleiding
  Waterkwantiteit
    - Kaarten actuele toestand
    - Grafieken
    - Meetdata via kaart
    - Meetdata via lijst
  Waterkwaliteit
    - Kaart
    - Meetpunten lijst
  Zwemwater
    - Kaart
  Externe sites
  Proclaimer


Meetpunt Baakse Beek voor Van Heeckerenbeek Tolhutterweg Ve


Code: BAB05
Start: 06-01-1966
Laatste: 09-04-2019
Aantal: 220

Gemeten stofpakketten: