Waterdata
  Inleiding
  Waterkwantiteit
    - Kaarten actuele toestand
    - Grafieken
    - Meetdata via kaart
    - Meetdata via lijst
  Waterkwaliteit
    - Kaart
    - Meetpunten lijst
  Zwemwater
    - Kaart
  Externe sites
  Proclaimer


Meetpunt Vierakkerselaak Den Elterweg Zutphen


Code: VAL01
Start: 07-12-1966
Laatste: 07-05-2019
Aantal: 293

Gemeten stofpakketten: