Waterdata
  Inleiding
  Waterkwantiteit
    - Kaarten actuele toestand
    - Grafieken
    - Meetdata via kaart
    - Meetdata via lijst
  Waterkwaliteit
    - Kaart
    - Meetpunten lijst
  Zwemwater
    - Kaart
  Externe sites
  Proclaimer


Meetpunt Boven Slinge Beunkbrug Aalten


Code: BOS20
Start: 06-01-1983
Laatste: 30-10-2013
Aantal: 83

Gemeten stofpakketten: