Waterdata
  Inleiding
  Waterkwantiteit
    - Kaarten actuele toestand
    - Grafieken
    - Meetdata via kaart
    - Meetdata via lijst
  Waterkwaliteit
    - Kaart
    - Meetpunten lijst
  Zwemwater
    - Kaart
  Externe sites
  Proclaimer


Meetpunt Dortherbeek, Molbergsteeg Epse


Code: DOB01
Start: 21-01-1983
Laatste: 17-04-2019
Aantal: 252

Gemeten stofpakketten: