Waterdata
  Inleiding
  Waterkwantiteit
    - Kaarten actuele toestand
    - Grafieken
    - Meetdata via kaart
    - Meetdata via lijst
  Waterkwaliteit
    - Kaart
    - Meetpunten lijst
  Zwemwater
    - Kaart
  Externe sites
  Proclaimer


Meetpunt Stadswater Groenlo, Winterswijkseweg


Code: GLO01
Start: 09-02-1983
Laatste: 06-11-2018
Aantal: 113

Gemeten stofpakketten: