Waterdata
  Inleiding
  Waterkwantiteit
    - Kaarten actuele toestand
    - Grafieken
    - Meetdata via kaart
    - Meetdata via lijst
  Waterkwaliteit
    - Kaart
    - Meetpunten lijst
  Zwemwater
    - Kaart
  Externe sites
  Proclaimer


Meetpunt Scholtenhof Oude IJsselweg Etten zwemwaterzone


Code: STH01
Start: 29-05-1990
Laatste: 10-09-2018
Aantal: 207

Gemeten stofpakketten: