Waterdata
  Inleiding
  Waterkwantiteit
    - Kaarten actuele toestand
    - Grafieken
    - Meetdata via kaart
    - Meetdata via lijst
  Waterkwaliteit
    - Kaart
    - Meetpunten lijst
  Zwemwater
    - Kaart
  Externe sites
  Proclaimer


Meetpunt De Spreng, Nabij Eltenseweg Stokkum


Code: SPR00
Start: 12-02-1992
Laatste: 29-10-2013
Aantal: 37

Gemeten stofpakketten: