Waterdata
  Inleiding
  Waterkwantiteit
    - Kaarten actuele toestand
    - Grafieken
    - Meetdata via kaart
    - Meetdata via lijst
  Waterkwaliteit
    - Kaart
    - Meetpunten lijst
  Zwemwater
    - Kaart
  Externe sites
  Proclaimer


Meetpunt Lievelderbeek Brakerweg Lichtenvoorde


Code: LVD01
Start: 30-09-1992
Laatste: 04-11-2013
Aantal: 53

Gemeten stofpakketten: