Waterdata
  Inleiding
  Waterkwantiteit
    - Kaarten actuele toestand
    - Grafieken
    - Meetdata via kaart
    - Meetdata via lijst
  Waterkwaliteit
    - Kaart
    - Meetpunten lijst
  Zwemwater
    - Kaart
  Externe sites
  Proclaimer


Meetpunt Visserijbeek, P. Scheepersweg-Lichtenvoord


Code: VIB01
Start: 10-02-1993
Laatste: 04-11-2013
Aantal: 17

Gemeten stofpakketten: