Waterdata
  Inleiding
  Waterkwantiteit
    - Kaarten actuele toestand
    - Grafieken
    - Meetdata via kaart
    - Meetdata via lijst
  Waterkwaliteit
    - Kaart
    - Meetpunten lijst
  Zwemwater
    - Kaart
  Externe sites
  Proclaimer


Meetpunt Stadswater Zevenaar, Ringbaan Oost


Code: ZVN02
Start: 23-02-1993
Laatste: 14-09-2010
Aantal: 22

Gemeten stofpakketten: