Waterdata
  Inleiding
  Waterkwantiteit
    - Kaarten actuele toestand
    - Grafieken
    - Meetdata via kaart
    - Meetdata via lijst
  Waterkwaliteit
    - Kaart
    - Meetpunten lijst
  Zwemwater
    - Kaart
  Externe sites
  Proclaimer


Meetpunt Stadswater Groenlo, Houtwal


Code: GLO02
Start: 31-01-1995
Laatste: 05-12-2018
Aantal: 53

Gemeten stofpakketten: