Waterdata
  Inleiding
  Waterkwantiteit
    - Kaarten actuele toestand
    - Grafieken
    - Meetdata via kaart
    - Meetdata via lijst
  Waterkwaliteit
    - Kaart
    - Meetpunten lijst
  Zwemwater
    - Kaart
  Externe sites
  Proclaimer


Meetpunt Stadswater vijver Roosdomsweg Markelo


Code: MKL04
Start: 20-04-1995
Laatste: 22-09-2010
Aantal: 8

Gemeten stofpakketten: