Waterdata
  Inleiding
  Waterkwantiteit
    - Kaarten actuele toestand
    - Grafieken
    - Meetdata via kaart
    - Meetdata via lijst
  Waterkwaliteit
    - Kaart
    - Meetpunten lijst
  Zwemwater
    - Kaart
  Externe sites
  Proclaimer


Meetpunt Schipbeek, Kooidijk Markelo


Code: SBK22
Start: 09-05-1995
Laatste: 20-09-2016
Aantal: 106

Gemeten stofpakketten: