Waterdata
  Inleiding
  Waterkwantiteit
    - Kaarten actuele toestand
    - Grafieken
    - Meetdata via kaart
    - Meetdata via lijst
  Waterkwaliteit
    - Kaart
    - Meetpunten lijst
  Zwemwater
    - Kaart
  Externe sites
  Proclaimer


Meetpunt Wooldse waterleiding Brandendijk Winterswijk


Code: WSW01
Start: 15-02-1996
Laatste: 06-11-2013
Aantal: 32

Gemeten stofpakketten: