Waterdata
  Inleiding
  Waterkwantiteit
    - Kaarten actuele toestand
    - Grafieken
    - Meetdata via kaart
    - Meetdata via lijst
  Waterkwaliteit
    - Kaart
    - Meetpunten lijst
  Zwemwater
    - Kaart
  Externe sites
  Proclaimer


Meetpunt Slijpbeek sprengekop achter KEMA


Code: SLB01
Start: 27-07-1998
Laatste: 28-10-2013
Aantal: 25

Gemeten stofpakketten: