Waterdata
  Inleiding
  Waterkwantiteit
    - Kaarten actuele toestand
    - Grafieken
    - Meetdata via kaart
    - Meetdata via lijst
  Waterkwaliteit
    - Kaart
    - Meetpunten lijst
  Zwemwater
    - Kaart
  Externe sites
  Proclaimer


Meetpunt kleiput Winterswijk


Code: WTW20
Start: 07-12-1998
Laatste: 14-10-2010
Aantal: 23

Gemeten stofpakketten: