Waterdata
  Inleiding
  Waterkwantiteit
    - Kaarten actuele toestand
    - Grafieken
    - Meetdata via kaart
    - Meetdata via lijst
  Waterkwaliteit
    - Kaart
    - Meetpunten lijst
  Zwemwater
    - Kaart
  Externe sites
  Proclaimer


Meetpunt Stadswater Groenlo Nieuwestraat


Code: GLO03
Start: 26-04-2000
Laatste: 03-10-2018
Aantal: 53

Gemeten stofpakketten: