Waterdata
  Inleiding
  Waterkwantiteit
    - Kaarten actuele toestand
    - Grafieken
    - Meetdata via kaart
    - Meetdata via lijst
  Waterkwaliteit
    - Kaart
    - Meetpunten lijst
  Zwemwater
    - Kaart
  Externe sites
  Proclaimer


Meetpunt Stadswater Westervoort Parallelweg Zuidsingel


Code: WTV04
Start: 17-01-2006
Laatste: 15-11-2011
Aantal: 61

Gemeten stofpakketten: