Waterdata
  Inleiding
  Waterkwantiteit
    - Kaarten actuele toestand
    - Grafieken
    - Meetdata via kaart
    - Meetdata via lijst
  Waterkwaliteit
    - Kaart
    - Meetpunten lijst
  Zwemwater
    - Kaart
  Externe sites
  Proclaimer


Meetpunt Stadswater Velp in uitstroom gemaal Velperwaarden


Code: VLP02
Start: 04-01-2007
Laatste: 25-11-2013
Aantal: 84

Gemeten stofpakketten: