Waterdata
  Inleiding
  Waterkwantiteit
    - Kaarten actuele toestand
    - Grafieken
    - Meetdata via kaart
    - Meetdata via lijst
  Waterkwaliteit
    - Kaart
    - Meetpunten lijst
  Zwemwater
    - Kaart
  Externe sites
  Proclaimer


Meetpunt Ontgrondingsplas Azewijnse Broek Azewijnsestraat


Code: AZW10
Start: 31-01-2007
Laatste: 08-08-2018
Aantal: 50

Gemeten stofpakketten: