Waterdata
  Inleiding
  Waterkwantiteit
    - Dashboard Weer en Water
    - Grafieken
    - Meetdata via kaart
    - Meetdata via lijst
  Waterkwaliteit
    - Kaart
    - Meetpunten lijst
  Zwemwater
    - Kaart
  Externe sites
  Proclaimer


Meetpunt Maliebaan Groenlo gracht heuzelsgoot


Code: GLO05
Start: 09-04-2008
Laatste: 30-11-2015
Aantal: 48

Gemeten stofpakketten: