Waterdata
  Inleiding
  Waterkwantiteit
    - Kaarten actuele toestand
    - Grafieken
    - Meetdata via kaart
    - Meetdata via lijst
  Waterkwaliteit
    - Kaart
    - Meetpunten lijst
  Zwemwater
    - Kaart
  Externe sites
  Proclaimer


Meetpunt Erfkamerlingschap, noordelijke plas aan oostzijde


Code: EKS04
Start: 14-04-2008
Laatste: 13-09-2011
Aantal: 6

Gemeten stofpakketten: