Waterdata
  Inleiding
  Waterkwantiteit
    - Kaarten actuele toestand
    - Grafieken
    - Meetdata via kaart
    - Meetdata via lijst
  Waterkwaliteit
    - Kaart
    - Meetpunten lijst
  Zwemwater
    - Kaart
  Externe sites
  Proclaimer


Meetpunt Eendepoelsebuitenpolder peilbuis diepte 3 m


Code: EPBPB01-3
Start: 17-07-2008
Laatste: 25-09-2018
Aantal: 26

Gemeten stofpakketten: