Waterdata
  Inleiding
  Waterkwantiteit
    - Kaarten actuele toestand
    - Grafieken
    - Meetdata via kaart
    - Meetdata via lijst
  Waterkwaliteit
    - Kaart
    - Meetpunten lijst
  Zwemwater
    - Kaart
  Externe sites
  Proclaimer


Meetpunt Erfkamerlingschap Rijnstrangen peilbuis diepte 3 m


Code: EKSPB01-3
Start: 17-07-2008
Laatste: 15-11-2016
Aantal: 29

Gemeten stofpakketten: