Waterdata
  Inleiding
  Waterkwantiteit
    - Kaarten actuele toestand
    - Grafieken
    - Meetdata via kaart
    - Meetdata via lijst
  Waterkwaliteit
    - Kaart
    - Meetpunten lijst
  Zwemwater
    - Kaart
  Externe sites
  Proclaimer


Meetpunt Stadswater Duiven Roerdomppad/Meerkoetstr. vijver


Code: DVN08
Start: 22-04-2009
Laatste: 28-10-2013
Aantal: 14

Gemeten stofpakketten: