Waterdata
  Inleiding
  Waterkwantiteit
    - Kaarten actuele toestand
    - Grafieken
    - Meetdata via kaart
    - Meetdata via lijst
  Waterkwaliteit
    - Kaart
    - Meetpunten lijst
  Zwemwater
    - Kaart
  Externe sites
  Proclaimer


Meetpunt Stadswater Laakweg Rheden


Parameters:
Metingen:
Vanaf:   t/m:   
TijdstipVegetatie WNS8974
VEGTTE [%] [NVT] [OW]
23-04-2019 09:04   30.00
11-07-2018 08:07   30.00
11-06-2018 09:06   40.00
22-05-2018 08:05   20.00