Waterdata
  Inleiding
  Waterkwantiteit
    - Kaarten actuele toestand
    - Grafieken
    - Meetdata via kaart
    - Meetdata via lijst
  Waterkwaliteit
    - Kaart
    - Meetpunten lijst
  Zwemwater
    - Kaart
  Externe sites
  Proclaimer


Meetpunt Stadswater Oostervoort PUT5564 HWA


Parameters:
Metingen:
Vanaf:   t/m:   
TijdstipAmmonium WNS2336
NH4 [mg/l] [N] [OW]
Stikstof Kjeldahl WNS2323
NKj [mg/l] [N] [OW]
Nitriet WNS2341
NO2 [mg/l] [N] [OW]
Nitraat WNS2343
NO3 [mg/l] [N] [OW]
Stikstof totaal WNS2333
Ntot [mg/l] [N] [OW]
Onopgeloste stoffen WNS2440
OS [mg/l] [NVT] [OW]
Fosfaat WNS2363
PO4 [mg/l] [P] [OW]
Fosfor totaal WNS2354
Ptot [mg/l] [P] [OW]
Som nitraat en nitriet WNS1745
sNO3NO2 [mg/l] [N] [OW]
12-05-2018 08:05   1.80   6.00   0.06   1.81   7.87    0.01   0.50   1.90
04-01-2018 10:01   0.79   1.60   0.02   5.50   7.12  < 0.01 < 0.04   5.60
21-11-2017 10:11   0.31   0.70 < 0.02   0.85   1.57  < 0.01   0.05   0.86
18-09-2017 10:09   0.62   2.10   0.03   1.39   3.52  < 0.01   0.07   1.40
11-09-2017 10:09   0.29   2.10   0.02   1.27   3.39  < 0.01   0.16   1.30
13-07-2017 08:07   0.31   1.60 < 0.02   0.76   2.38   18.00 < 0.01   0.11   0.77