Waterdata
  Inleiding
  Waterkwantiteit
    - Dashboard Weer en Water
    - Grafieken
    - Meetdata via kaart
    - Meetdata via lijst
  Waterkwaliteit
    - Kaart
    - Meetpunten lijst
  Zwemwater
    - Kaart
  Externe sites
  Proclaimer


Meetpunt Oude IJssel ter hoogte van de A18 Doetinchem


Parameters:
Metingen:
Vanaf:   t/m:   
Tijdstip2,2',4,4',5,5'-hexabroomdifenylether WNS5029
PBDE153 [mg/kg] [NVT] [ZS]
26-08-2008 11:08 < 0.00