Waterdata
  Inleiding
  Waterkwantiteit
    - Dashboard Weer en Water
    - Grafieken
    - Meetdata via kaart
    - Meetdata via lijst
  Waterkwaliteit
    - Kaart
    - Meetpunten lijst
  Zwemwater
    - Kaart
  Externe sites
  Proclaimer


Meetpunt Breuly Breulylaan Zevenaar zwemwaterzone


Parameters:
Metingen:
Vanaf:   t/m:   
TijdstipFlab (Floating Algae Beds) WNS8371
FLAB [%] [NVT] [OW]
14-09-2010 13:09   0.00
23-08-2010 13:08   0.00
20-07-2010 11:07   0.00
01-07-2010 23:07   0.00
31-05-2010 14:05   0.00
15-04-2010 13:04   0.00
22-04-1997 11:04   0.00