Waterdata
  Inleiding
  Waterkwantiteit
    - Kaarten actuele toestand
    - Grafieken
    - Meetdata via kaart
    - Meetdata via lijst
  Waterkwaliteit
    - Kaart
    - Meetpunten lijst
  Zwemwater
    - Kaart
  Externe sites
  Proclaimer


Meetpunt Boterbeek Larenseweg Holten


Parameters:
Metingen:
Vanaf:   t/m:   
TijdstipKroos WNS8372
KROOS [%] [NVT] [OW]
20-09-2016 10:09   10.00
16-08-2016 11:08   10.00
19-07-2016 09:07   10.00
22-06-2016 10:06   0.00
18-05-2016 11:05   0.00
19-04-2016 09:04   0.00