Waterdata
  Inleiding
  Waterkwantiteit
    - Dashboard Weer en Water
    - Grafieken
    - Meetdata via kaart
    - Meetdata via lijst
  Waterkwaliteit
    - Kaart
    - Meetpunten lijst
  Zwemwater
    - Kaart
  Externe sites
  Proclaimer


Meetpunt Project erfafspoeling Fam Hettelaar Asbroek 2 Megc


Parameters:
Metingen:
Vanaf:   t/m:   
TijdstipStikstof Kjeldahl WNS2323
NKj [mg/l] [N] [OW]
Nitriet WNS2341
NO2 [mg/l] [N] [OW]
Nitraat WNS2343
NO3 [mg/l] [N] [OW]
Stikstof totaal WNS2333
Ntot [mg/l] [N] [OW]
Fosfaat WNS2363
PO4 [mg/l] [P] [OW]
Fosfor totaal WNS2354
Ptot [mg/l] [P] [OW]
02-05-2013 12:05  < 0.02 < 0.05 < 0.07   7.70 
07-02-2013 10:02   110.00   0.03   0.30   110.33   11.00   37.00
07-02-2013 10:02  < 0.01 < 0.01 < 0.02   8.00 
04-10-2012 15:10   52.00   1.70   3.20   56.90   15.00   19.00
10-07-2012 14:07   510.00   0.09 < 0.10 < 510.19   91.00   92.00
20-06-2012 14:06   250.00   0.34   5.40   255.74   47.00   58.00